Το έργο

Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας

Το ΑΤΗΕΝΑ είναι ένα έργο διάρκειας 36 μηνών που στοχεύει στην ανάπτυξη, παραγωγή και βελτιστοποίηση μιας νέας γενιάς Θερμοηλεκτρικών Ιεραρχικών Σύνθετων Υλικών (ΘΗ ΙΣΥ) για έξυπνες πολυλειτουργικές εφαρμογές. Τα ΘΗ ΙΣΥ θα εκμεταλλεύονται το θερμοηλεκτρικό φαινόμενο για να παράγουν και να αποθηκεύουν θερμοηλεκτρική ενέργεια, μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού κυκλώματος, την οποία στην πορεία θα χρησιμοποιούν για να πραγματοποιούν απομακρυσμένη Μη Καταστροφική Αξιολόγηση της δομικής τους ακεραιότητας σε πραγματικό χρόνο. Τα προηγμένα ΘΗ ΙΣΥ θα παρουσιάζουν, εκτός των βελτιωμένων μηχανικών και περιβαλλοντικών αντοχών, μια πρωτοποριακή συμπληρωματική τεχνολογία εξοικονόμησης και συγκομιδής θερμικής ενέργειας με πιθανές εφαρμογές στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τα συστήματα μετάδοσης ισχύος και σε σωληνώσεις μεταφοράς θερμών αερίων/υγρών. Το ΑΤΗΕΝΑ θα υλοποιηθεί από μία διεπιστημονική κοινοπραξία ενώ οι φιλόδοξοι μακροπρόθεσμοι στόχοι του έργου θα συνεισφέρουν α) στην προστασία του περιβάλλοντος, β) στη νανοτεχνολογία υλικών γ) στις Τεχνολογίες Πληροφορικής/Αυτοματισμού και τις εφαρμογές τους, δ) στην ενίσχυση της δραστηριότητας των συμμετεχόντων σε προκηρύξεις του H2020, ε) στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στ) στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας εγχώριων εταιρειών σε προηγμένους τομείς κατασκευής υλικών και τέλος, ζ) στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον τομέα των έργων πολιτικού μηχανικού και μηχανικού υλικών.